Temas etiquetados como: ‘Iwasa no Midori-kun’

Ya a la venta TRIPLE KISS #2, HEAVEN’S PRISON #2, MIDNIGHT SECRETARY #6 y UWASA NO MIDORI-KUN #6

19 junio, 2009

Triple Kiss #2 (¡¡Tomo final!!) – € 8.-

Heaven’s Prison #2 – € 8,95.-

Midnight Secretary #6 (de 7) – € 8.-

Uwasa no Midori-kun #6 (de 10) – € 8.-